Enskild konsultation – Yoga som terapi

Söker du balans i tillvaron, ökad självkännedom, minskad stress?

Yogan är ett fantastiskt redskap för att nå balans på alla plan, fysiskt, mentalt och emotionellt. Prova att med yogans hjälp förändra dig i din takt, kärleksfullt – med acceptans och tillit till dig själv, din inre styrka och visdom. Traditionellt lär man ut yoga en till en, en lärare och en elev, vilket gör att yogan kan anpassas till dig, där du befinner dig. I en enskild konsultation får du ett personligt utformat program som inte behöver vara långt eller krångligt utan det är regelbundenheten och din intention som skapar utveckling och förändring. Jag finns hela tiden som ditt stöd i bakgrunden. Allt för att du ska kunna utvecklas i din fulla potential.

Hur går det till?

En enskild konsultation är ett terapeutiskt samtal där jag som yogaterapeut ställer frågor utifrån ett medicinskt och yogiskt perspektiv för att reda ut orsaker till de obalanser du upplever och som orsakar ohälsa i kropp och sinne. Innan vi möts skickar jag dig frågor om hur du mår, hur din vardag ser ut samt lite bakgrundsfrågor, ett viktigt underlag som vi fortsätter att samtala runt när vi möts.

Utifrån samtalet ger jag dig yogiska råd och övningar anpassade till dig och dina behov och under den andra delen av vårt möte får du lära dig dessa för att återskapa din balans. Du kan nu använda yogan som ett självläkningsverktyg och självständigt träna hemma. De yogiska råden och övningarna kommer du att få skickade till dig via mejl. Efter några veckor har vi en kortare uppföljning där vi stämmer av och planerar för din fortsättning med de yogiska verktygen.

Ha gärna mjuka kläder på dig som inte begränsar rörelse eller andning (det går bra att byta om i lokalen). Undvik att äta en större måltid 2-3 timmar före vi ses, välj hellre en frukt om du känner dig hungrig.

Pris

  • Första konsultationen 1750 kr för 120 min, då ingår också en kortare avstämning efter 2-3 veckor.
  • Uppföljningsmöte 60-90 min, 750 kr per timma.

Välkommen att kontakta mig för att boka en tid eller om du har frågor!